سیستم‌های غوطه‌ور در مخزن


می‌توان بصورت سیستم تکی یا دوتایی استفاده کرد.

شرکت Water Vital® ارائه کننده سیستم‌های غوطه‌ور مخازن صنعتی(به شکل سیلندرهای استیل) برای چاهها، مخازن آب، حمام‌ها، حوض‌ها، دریاچه‌ها، استخرها، دریاچه‌های مصنوعی و اکواریوم‌ها است. سیستم‌های غوطه‌ور در مخازن را می‌توان در قالب یک سیلندر مجزا، یا سیلندرهای دوتایی استفاده کرد. این سیستم Water Vital آب را “زنده” می‌کند، آب ساختار صحیح خود را دوباره بدست می‌آورد، کیفیت آب را در مقادیر صنعتی و برای اهداف صنعتی بهبود می‌دهد.

کاربرد و نصب سیستم‌های غوطه‌ور در مخزن

فرایند نصب سیستم‌های غوطه ور در مخازن صنعتی Water Vital، بر روی تجهیزات مختلف توسط متخصصین شرکت، برای شما ارائه می‌شود.